Pust

Že stari ljudje so vedno pripovedovali, da nihče ne ve, kdaj se je pustovanje v Drežnici začelo, ne ve se niti, kje ima svoje korenine.

Najverjetneje pa gre za kontinuiteto nekega poganskega obreda, vsaj glede na to, da je Cerkev temu vedno nasprotovala in pust celo preganjala. Sicer pa ni čudno, da se je ta običaj ohranil ravno v Drežnici, saj je vas precej odmaknjena in je bila do začetka prejšnjega stoletja težko dostopna. Ljudje so ohranili šege in navade svojih prednikov in za to si drežniška fantovščina prizadeva tudi danes.

Razvoj je prav gotovo pustil sledi tudi na drežniškem pustovanju. V sedemdesetih letih je prišlo do uporabe plastičnih mask v sprevodu, pojavile so se nove vloge, »loterija« je ena takih. Fantje so hodili na karnevale po Sloveniji in tudi v tujino, vendar se drežniška fantovščina zdaj zaveda, da mora ohranjati to starodavno tradicijo čim bolj pristno. Odločeni so se izogniti vsakršni komercializaciji, zato se ne udeležujejo nikakršnih karnevalov, čeprav prihaja na njihov naslov precej tovrstnih povabil.

Drežniški pust je za drežničane samo enkrat v letu, na pustno soboto v Drežnici. Kdor bi rad ta običaj videl, je prisrčno vabljen v Drežnico, da si ga ogleda.